رعایت حجاب و عفاف عظمت زن را در پی دارد

بیست ویکم تیرماه در تقویم کشور ما روز «عفاف و حجاب» نامیده می شود؛ موضوعی که در ضرورت عرفی، سودمندیهای اخلاقی، وجوب شرعی و لزوم قانونیِ آن تردیدی نیست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی  سازمان بسیج اصناف و بازاریان کردستان، بیست ویکم تیرماه در تقویم کشور ما روز «عفاف و حجاب» نامیده می شود؛ موضوعی که در ضرورت عرفی، سودمندیهای اخلاقی، وجوب شرعی و لزوم قانونیِ آن تردیدی نیست.حجاب و عفاف به عنوان دو ارزش در جامعه بشری و بویژه جوامع اسلامی مطرح است  و هر کجا شاهد کلمه حجاب هستیم بلافاصله بعد از آن کلمه عفاف را می بینیم و این شاید نشان از آن باشد که این دو کلمه در کنار هم می توانند همدیگر را تکمیل ساخته و عمل کننده به آن را در صراط مستقیم قرار دهد یکی از نکات اساسی که زمینه‌ای برای عمل به احکام است شناخت جایگاه هرچیز در نظام هستی است.

استان