نگاهی بر عوامل موثر در عدم توسعه یافتگی استان کردستان

نگاهی بر عوامل موثر در عدم توسعه یافتگی استان کردستان
هدف از نگارش متن زیر، بررسی دلایل عدم توسعه یافتگی استان کردستان می باشد و باید اذعان داشت رسیدگی به عقب ماندگی استان و مرتفع نمودن مشکلات این خطه، نیازمند تحقیقات بیشتری می باشد. به نحوی که هر کدام از عوامل عدم توسعه یافتگی نیازمند بررسی های ویژه است. ضروری است جهت ورود به بحث ابتدا به بررسی تعاریف توسعه پرداخته و در ادامه دلایل عدم توسعه یافتگی تشریح گردد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج اصناف کردستان، امروزه مفهوم توسعه به تدریج جایگزین مفاهیم دیگری مانند ترقی، تکامل و رشد شده است که در ابتدا از علوم طبیعی استخراج گردیده و در ارتباط با فرایند تغییر در جوامع بشری به کارگرفته می‌شود. مفهوم توسعه در طی قرون متمادی مفهوم های متعددی داشته است، در ابتدا این پارادایم فکری بر توسعه غلبه داشت که رشد اقتصاد سراسری به خودی خود و به صورت نشت ثروت به پایین، بهبود وضع اقتصادی خانوارهای فقیر را سبب می شود که بر اساس میزان افزایش تولید ناخالص ملی مورد سنجش قرار می گرفت.