زندگی نامه شهید نبی خسروی

شهید نبی حاج خسروی در نوزدهم بهمن ماه 1319 در سنندج به دنیا آمد و زندگی را با طعم تلخ نداری آغاز کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج اصناف و بازاریان کردستان، شهید نبی حاج خسروی در نوزدهم بهمن ماه 1319 در سنندج به دنیا آمد و زندگی را با طعم تلخ نداری آغاز کرد. برای تحصیل علم وارد مدرسه شد، ولی فقر و محرومیت گریبانش را گرفته بود و نمی گذاشت که طفل مشتاق، تحصیلش را بیشتر از دوره ابتدایی، ادامه دهد. ناچار مدرسه را ترک کرد و آستینش را برای امرار معاش خانواده و یاری رساندن به پدر بالا زد.