۵ وظیفه مهم اصناف در گام دوم انقلاب اسلامی

دکتر اسدالله بادامچیان:
دکتر اسدالله بادامچیان ۵ وظیفه مهم اصناف در گام دوم انقلاب اسلامی را برشمرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج اصناف کشور،دکتر اسدالله بادمچیان  رییس هیات اندیشه‌ورز سازمان بسیج اصناف و بازاریان کشور گفت: در یک برهه بسیار حساسی از انقلاب اسلامی قرار داریم. در حالی در ابتدای گام دوم انقلاب هستیم که امروزه دشمنان اسلام منکوب و حقیر و دچار ذلت شده اند. قدرت هر کشوری به نیروی نظامی آن است. اما در آمریکا برای مراسم تحلیف ریاست جمهوری، دولتمردان این کشور در بیم و هراس هستند که خود نیروی نظامی این کشور در مراسم آشوب و اقدام علیه امنیت آمریکا انجام دهند. آیا این ذلت نیست؟

دسته بندی