قوانین به درستی اجرا نشده‌اند

دکتر محمدصادق مفتح:
نایب رییس شورای بسیج تجار و فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی ایران درنشست سالانه هیاتهای اندیشه‌ورز بسیج اصناف کشور گفت: یکی از مشکلات کشور را اجرا نشدن قوانین خوب در عین وجود مواد خوب قانون ذکر و بیان کرد: قوانین خوب، در مرحله اجرا خراب می‌شوند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج اصناف کشور،نایب رییس شورای بسیج تجار و فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی ایران در نشست سالانه هیاتهای اندیشه‌ورز بسیج اصناف کشور یکی از مشکلات کشور را اجرا نشدن قوانین خوب در عین وجود مواد خوب قانون ذکر و بیان کرد: قوانین خوب، در مرحله اجرا خراب می‌شوند.

محمدصادق مفتح افزود: دولتها از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون با گرایشهای مختلف بر سر کار آمده‌اند اما قوانین در مرحله اجرا، به درستی اجرا نشده‌اند. 

دسته بندی